Oldtidskundskab, C

Til Søgning
Pris: DKK 1.400,00

Om faget

I faget oldtidskundskab på C-niveau vil du beskæftige dig med oversatte tekster fra den græske og romerske oldtid med hovedvægt på Grækenland i klassisk tid.
Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.
Du lærer at analysere og fortolke oversatte tekster og at forholde dig til væsentlige begreber og tanker i de behandlede tekster samt uddybe moderne problemstillinger gennem læsningen.
I undervisningen vil der også blive gennemgået arkitektur, skulptur eller maleri fra den græsk-romerske oldtid, lige som du vil få kendskab til væsentlige sider af antikkens historie, filosofi, samfund og kultur og se antikkens betydning for den senere europæiske kultur.
Der inddrages supplerende stof i undervisningen.
Undervisningen indeholder både kursusforløb, hvor I nærlæser og diskuterer antikke tekster, og mere projektprægede forløb, hvis resultater skal fremlægges mundtligt og skriftligt.
It indgår i undervisningen i forbindelse med informationssøgning på internettet om den græsk-romerske oldtid. Blandt andet lærer du at finde, gemme og præsentere billeder.

Eksamen:
Eksamen består af en mundtlig prøve.
Den mundtlige prøve sker på grundlag af en tekst på 1½ side fra det gennemgåede stof samt enten en tekst fra efter antikken på op til 5 sider eller et antikt monument. Der er ca. 60 minutters forberedelsestid og ca. 30 minutters eksaminationstid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.