Velkommen til Frederiksberg VUC & STX Webshop

Her på siden kan du få et overblik over hold og skemaer.

Brug for vejledning?

Hvis du har brug for hjælp til at tilmelde dig eller har spørgsmål til fag og hold, er du altid velkommen til at kontakte os.


Kontakt studievejledningen

HF Individuel Kompetencevurdering (IKV)

Individuel kompetencevurdering
* Skriv i hvilket fag + niveau, du ønsker en individuel kompetencevurdering
Personlige oplysninger
* Fulde navn
* Skriv CPR således ddmmåå-xxxx
*
* Vejnavn og husnummer
Mobilnummer
Uddannelsesbaggrund
Skriv her, hvor mange år du har gået i grundskole (folkeskole), og hvilke uddannelser du er startet på siden da. Har du deltaget i efteruddannelse, kan du også skrive det her. Angiv hvilke uddannelser du har taget, hvor længe du har været i gang med dem, og om du har afsluttet uddannelsen.
*
Erhvervserfaring
Skriv her hvilke jobs du har haft, hvorhenne du var ansat, hvor længe du var ansat og din jobtitel.
*
Erfaring fra fritid
Beskriv de erfaringer du har fra fritiden som du mener er relevante og hvor længe du var i gang med aktiviteten.
*
Sprog
Her kan du oplyse hvilke sprog du kan tale, læse eller skrive. Angiv hvor godt du forstår, taler eller skriver sproget: F.eks. Dansk modersmål, flydende tale, skrift og forståelse eller Engelsk læser og forstår, men taler ikke sproget o. lign.
*
Faglige kompetencer
Beskriv her hvordan du har opnået kompetencer, indenfor det fag du gerne vil vurderes i. Fx. via arbejde, fritid eller anden uddannelse. Dine kompetencer skal vurderes mht. i hvilket omfang de opfylder de bekendtgørelsesfastsatte faglige mål for faget. Fagets faglige mål kan du finde under fagets læreplan (2.1.) Læs mere på: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/hf-laereplaner-2017
*
Hvilken uddannelse vil du gerne søge ind på? (eksempelvis Universitet, pædagogseminarium eller lign)
Her har du mulighed for at skrive andet, som du mener kan være relevant
Dokumentation
Her skal du vedhæfte dine kursusbeskrivelser, udtalelser, deltager- og uddannelsesbeviser mm.
* Klik her og læs Frederiksberg VUCog STXs persondatapolitik